Om Søndermark Sogn

Søndermark Sogn blev oprettet samtidig med kirkeindvielsen den 12. april 1981. Det skete ved en udskillelse af den sydlige del af Viborg Søndre Sogn. Sognet udgøres af store forholdsvis nye boligkvarterer, hvis opståen har skabt behov for den nye kirke. Ved sognets oprettelse havde det knap 5.000 indbyggere. Den 1. januar 2017 var indbyggertallet på 7.328 hvoraf ca. 79 % er medlemmer af Folkekirken

I udstrækning går sognet fra Gårsdalvej i vest til Rindsholm i øst - til og med nr. 322 på Gl. Århusvej. Fra Marsk Stigsvej i nord til Hald Eges nordlige bygrænse i syd. I vest er der 4,6 km og i sydøst 4 km fra kirken til yderpunktet i luftlinie.

Mange mennesker har passeret gennem sognet gennem mange århundreder. Hærvejen gik nemlig gennem sognet - og gør det stadig i form af en cykelrute. I de mere moderne tider - hvor de fleste nok er passeret - går rute 13 lige tværs igennem sognet. Derfor har mange sikkert lagt mærke til Søndermarkskirken, der er beliggende lige op ad hovedvejen, lige når man kommer til Viborg sydfra. På en plads hvor Egeskovvej møder Koldingvej står Hærvejsstenen og minder med sin indskrift om ruten sydpå - helt til Santiago de Compostilla

I sognet er beliggende 1 plejehjem, flere kommunale bofællesskaber, 1 stor folkeskole og Centerskole. Der findes flere idrætsanlæg med klubberne SIK: fodbold, håndbold, badminton og volleyball - B67: Fodbold - Firmasporten: flere forskellige grene - Cricketklubben Olympia - Viborg Tennisklub - Viborg Skydeklub med pistol og riffelskydning - Viborg Rideklub uden- og indendørs. Også Viborg Flyveplads med mulighed for faldskærmsspringning og svæveflyvning ligger i sognet. Agility foregår ved flyvepladsen og modelflyveklubben har eget anlæg ved hedeplantagen. I bydelen er beliggende et stort supermarked med bager, posthus og benzinautomat. Herudover findes 1 supermarked, 1 købmand, 1 tankstation med kiosk, 2 bilhandlere og 1 betonværk. Endelig findes de gængse håndværkere også lokalt. Alt i alt et sogn med masser af muligheder for fritidsaktiviteter og indkøb.

Vest på i sognet er gammel hedejord - der for en stor dels vedkommende nu udgøres af Viborg Hedeplantage, som er et større skovområde. I den østlige del finder vi Søndersø og Vedsø. I nærheden heraf det Teglmarken, som i 70'erne blev ændret fra at være lavereliggende marker til et stort parcelhuskvarter. Toppen af sognet udgøres af bebyggelsen Ellekonebakken, der har en vid udsigt. Nord herfor ligger et parcelhusområde fra 60'erne og et nyere pensionskassebyggeri fra 80'erne. Kommunen har siden 2000 godkendt flere lokalplaner, der danner grundlag for udstykninger nord for Liseborgvej lige uden for den tidligere bebyggelse. Udstykningerne fik navnene Liseborgvænget, Solbærvej, Liseborg Hegn, Liseborg Toft og Liseborg Mark. I 2006 er der kommet gang i byggeriet i endnu en udstykning vest for Liseborg, med Hesteengen, Møgelparken og Møgeltoft. I 2009 indviedes plejehjemmet "LISELUND" for demente på Liseborg Hegn 2, lige vest for Plantagevej. Midt i sognet lå det psykiatriske plejehjem Søndermarken, som nu er nedlagt, og har givet plads til mange boliger på Guldblommevej. I foråret 2018 tages det nye Plejecenter BANEBO på Marsk Stigs Vej i brug. Det er placeret i sognets nordligste hjørne. Her indrettes 100 plejeboliger og faciliteter til hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet.

Igennem tiderne er der gravet en masse sand og grus i grusgravene i bakken øst og vest for hovedvejen. Dette har nu fået ende og hullerne er fyldt op i forbindelse med etableringen af gennemfartsvejen ud til Vestre Ringvej.

Statistik 2017

Indbyggere7.289
Folkekirkemedlemmer 77,7%5.661
Fødte110
Døde49
Døbte53
Konfirmerede25
Viede/Velsignede3
Kirkelige begravelser
af sognets døde
48

 

 

Statistik 2016

Indbyggere7.328
Folkekirkemedlemmer 78,5%5.756
Fødte96
Døde43
Døbte61
Konfirmerede69
Viede7
Kirkelige begravelser
af sognets døde
39