Dagsorden til næste møde

Næste møde tirsdag den 19. maj kl. 18.30 i Sognesalen - p.g.a. Coronarestriktioner er der ikke offentlig adgang til mødet.

Dagsorden