Dagsorden til næste møde

Næste møde den 7. november 2017 kl. 18.30.