Fotograferingspolitik 2016 -

Kære familie og gæster til dåb, konfirmation, vielse, begravelse m.m.

Velkommen til Søndermarkskirken! 

I Søndermarkskirken er du velkommen til at fotografere, før og efter de kirkelige handlinger.

Det vil sige, at du gerne må fotografere, når det sker diskret og uden at det forstyrrer eller tager opmærksomheden fra det, vi er sammen om.

Har du særlige ønsker om fotografering, drøftes dette med præsten på forhånd.

 

Vi vil gerne, at du følger de få retningslinjer vi har:

 

Dåb: Der må fotograferes under indgang og udgang. Efter gudstjenesten er I velkommen til at gå ind i kirken igen og tage billeder.

 

Konfirmation: Der må fotograferes under indgang og udgang. Efter konfirmationen stiller vi op til fotografering i kirken.

 

Vielse: Der må fotograferes under indgang og udgang. Efter vielsen må brudeparret gerne låne kirken til fotografering. Hvis I ønsker flere billeder skal det aftales med præsten.

 

Begravelse/bisættelse: Der må gerne tages billeder af kisten og blomster inden den kirkelige handling. Hvis I gerne vil fotografere undervejes skal det aftales med præsten.

 

Aktivitetstilbud: I forbindelse med de mange aktivitetstilbud i Søndermarkskirken, må der gerne fotograferes, hvis der er givet accept heraf af den ansvarlige arrangør og den deltagende menighed – så fotografer kun hvis alle har givet deres samtykke!

 

Generelt: Billeder og film, der er taget i Søndermarkskirken, er til brug i familiesammenhæng. Fotos eller videoklip må ikke offentliggøres på Facebook, YouTube eller andre medier, medmindre der er indhentet tilladelse fra de pågældende personer. Tale og musik må principielt ikke optages uden forudgående aftale med præst og organist.

 

Menigheden skal orienteres inden gudstjenestens begyndelse, når der tages billeder med henblik på offentliggørelse i medierne. Dette skal tillige altid aftales med pressen.  

 

I øvrigt er det god skik at slukke for mobiltelefonen eller stille den på lydløs, før du går ind i kirken.

 

Er der noget du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge præsten eller en medarbejder, og følge deres anvisninger.

 

 

Med venlig hilsen

Menighedsrådet