Du er her: 

Rejsegilde på den nye præstebolig

Sognepræsten, kordegnen, menighedsrådsformanden og provstiudvalgsformanden. Fotograf: Domprovst Thomas Frank.

Det blev et noget mindre rejsegilde end vi havde forestillet os; men rejsegilde blev der holdt, og dermed markeret at byggeriet indtil videre er forløbet planmæssigt, og den nye præstebolig nu er under tag.

I forbindelse med planlagt renovering af den gamle embedsbolig påvistes så høje værdier af miljøgiften PCB, at en nedrivning viste sig nødvendig - og en ny præstebolig blev aktuel. I planlægningen er der lagt fokus på lavt energi­forbrug og bæredygtighed ved valg af robuste og vedligeholdelsesfrie materialer. Byggeriet blev påbegyndt i august - og der kunne efter planen holdes rejsegilde den 5. november 2020. En moderne embedsbolig med handicaptilgængelige kontorfaciliteter og en rummelig familiebolig er ved at tage form. Boligen skal stå klar til indflytning i februar og til foråret kan anlægges have.
(Tina Kvist Martinsen, kirkeværge)

Del dette: