Du er her: 

Det nye menighedsråd 2020 - 2024

Valgforsamling 2020: Ivan, Ejnar, Birte, Laila, Inger, Niels, Manne, Anette - Jakob, Lars, Lisbeth, Jeanette - SAM

Menighedsrådets funktionsperiode begyndte den 29. november 2020 og løber indtil 1. december 2024. Medlemmerne blev valgt på valgforsamlingen den 15. september 2020 i Sognesalen

Konstituering for 2020-2021

Formand: SAM (Svend Aage Madsen)
Næstformand: Ivan Jacob Kloster
Kasserer: Inger Kirstine Jensen
Kontaktperson: Jakob Hoffmann
Kirkeværge: Lars Saxtoft
Anette Roslyng-Jensen
Birte Lehmann Hermansen
Laila Linda Petersson
Lisbeth Pilgaard
Manne (Marianne) Thomsen

Som stedfortrædere er valgt:

Ejnar Damgaard Andersen
Niels Rahbek
Jeanette Hoffmann

Del dette: