Stilling som kirketjener 25 timer

Da den ene af vore to kirketjenere går på pension, søger vi en serviceminded og fleksibel kirketjener ved Søndermarkskirken, Søndermark Sogn i Viborg fra den 1. oktober 2020. 

Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Din arbejdsdag vil være mangeartet, da der skal løses mange forskellige arbejdsopgaver i samarbejde med din kollega. Dine arbejdstider vil være skiftende, med aftenarbejde og vagt/arbejde hver anden weekend samt tjenester på helligdage. Du vil dog få fast ugentlig fridag om fredagen.

Du skal bla. varetage følgende opgaver:

 • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Hjælpe med vedligehold og rengøring af kirkens lokaler
 • Servicering til arrangementer
 • Udendørs vedligehold som f.eks. græs- og hækkeklipning, snerydning og lettere havearbejde
 • Pyntning af kirken og kirkens lokaler
 • Åbning og lukning af kirken
 • Indkøb af varer til kirkens forbrug

 

Vi forventer, at du:

 • Har lyst til, og respekt for de særlige arbejdsopgaver, der udgør stillingen
 • Har mod på at stå frem i forsamlinger, og er god til at lytte og skabe relationer til kirkens brugere og medarbejdere
 • Er omgængelig og fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt, have samarbejdsvilje og godt humør
 • Er god til blomster og pyntning
 • Kan anvende IT og AV-udstyr på brugerniveau
 • Har rimeligt god fysisk, da der kan forekomme tungere arbejde

   

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Søndermark Sogns Menighedsråd beliggende Koldingvej 79, 8800 Viborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
menighedsrådets kontaktperson Jakob Hoffmann på telefonnummer 28781884/mail alijakob@gmail.com
eller kirketjener Carsten Hove på telefonnummer 61201933.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9126fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i perioden 10. – 21. august 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.