Konfirmandopgaver 2020

Lys i mørket

I går var det den 4. maj, og det var 75 år siden, at Danmark blev befriet. 

Lyset vi sætter i vinduet fortæller, at der i mørke er lys. Altså, at der i livet både sker dårlige og gode ting. Vi skal altså huske at kikke efter det gode, efter lyset. 

Opgaven i dag er, at du skal tage tre billeder, der viser både lys og skygge.

Dem skal du sende på sms til mig

 

Rigtig god fornøjelse

Trine    2933 6404

Birgitte 2933 6290


Anden påskedag

I dag skal vi have den sidste lektion om påsken:

Gå ind på linket og følg besvarelsen og send dit svar til Birgitte eller Trine i eftermiddag

 

https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/2-paaskedag/

 

Rigtig god fornøjelse

Trine    2933 6404

Birgitte 2933 6290


Påskedag

Kære konfirmander

 

Vi håber, at I har haft en god påske, hvor I har hygget jer med familien.

Hjemmeskolen starter i dag igen, og det gør konfirmandforberedelsen også.

Før påske nåede vi til og med langfredag - tak for jeres fine besvarelser

I dag skal vi beskæftige os med PÅSKEDAG.

opgaverne ligger her: 

 

https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/paaskemorgen/

 

Du skal sende din besvarelse til mig I DAG

 

Rigtig god fornøjelse

Trine    2933 6404

Birgitte 2933 6290


Langfredag - Hvem er jeg?

Kære Konfirmander

Denne gang skal vi omkring to ting

 1. arbejde med kofirmandord: gå ind på dette link, www.kateket.dk/index.php 
  følg det, og send "resultatet" til mig på sms.
 2. arbejde videre med den næste af påskens dage, nemlig langfredag.
  I skal gå ind på dette link, https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/langfredag/ 
  og sende jeres svar til mig på sms. 

Rigtig god arbejdslyst

Trine 29336404 og Birgitte 29336290

 


Nick og Jay - Skærtorsdag

Sidste uge var vi omkring Palmesøndag, hvor Jesus kom til Jerusalem med sine disciple - der var en masse forventninger til ham og hvad han skulle. De forventninger levede han ikke op til, og så blev folk skuffede. 

Sådan går det tit. Vores forventninger bliver skuffede, og så gør vi dumme ting. 

I dag er vi nået til skærtorsdag 

I skal 

Læse teksten om skærtorsdag, om nadvermåltidet og Jesus i Getsemane Have. 

Matt 26,17-29 https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/26 #17-28 og
Matt 26,36-39 
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/26#36-46

1.     hvad sker der i historien? forklar hvad nadver er med dine egne ord, ud fra teksten og ud fra nadveren vi har sammen i kirken

 

Nu skal du lytte til Nik og Jays ”En dag tilbage” - http://www.youtube.com/watch?v=_JgbyISzmjQ&ob=av3e
Du kan også læse teksten her http://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/En_dag_tilbage_-_tekst.pdf

2. hvad ville Nik & Jay gøre hvis de havde en dag tilbage?

3. hvad ville du gøre, hvis du havde en dag tilbage?

 

Du skal sende din besvarelse til: 

Trine på SMS 29336404

Birgitte på SMS 29336290

 


  Fanfiction over Palmesøndag

  Opgaven/svaret fremsendes til Birgitte Thun 29336290