Billet til Julegudstjeneste fås her fra den 7. dec.

Juleaftensgudstjenesterne plejer at være rigtigt godt besøgt, og det er en tradition, vi sætter stor pris på.

I år bliver det anderledes. Juleaften skal der synges i kirken, og det medfører der må være færre i kirken ad gangen.

Derfor bliver der en ekstra gudstjeneste kl. 11.30, og for at flest muligt får en god oplevelse af at deltage i en julegudstjeneste, skal man anskaffe en billet fra kirkens hjemmeside.

Billetten er gratis, men der er kun adgang til gudstjenesterne juleaften, hvis man har en billet.

Så er der ingen, som går forgæves.

SØNDERMARKSKIRKEN ER STADIG ÅBEN

 - MEN IKKE HELT SOM VI PLEJER. 

Grundet Covid-19 har kirken ikke åbent for offentligheden på sammen måde som vanligt.
Kirkekontoret er dog åbent.

På den måde kan vi overholde retningslinjerne, mens vi sikrer, at flest mulig af kirkens aktiviteter fortsat kan foregå. Og at alle trygt vil kunne komme i kirken, uanset hvilket arrangement man gerne vil være en del af.

Det betyder at vi, med enkelt undtagelser, kan afholde kirkens planlagte gudstjenester, højmesser og øvrige aktiviteter. - Med god afstand, mundbind/visir og større fokus på hygiejne.

Flere ting vil dog være ændret en smule for at tilpasse os situationen. Fx vil Gudstjenester blive gennemført med afstandskrav og værnemidler og uden efterfølgende kirkekaffe.

Det betyder også at Søndermarkskirken IKKE er åben for turister, så Hærvejstæppet og kirken kan derfor ikke beses.

Kirken vil være åben for andagtsøgende, som henvender sig på kirkekontoret. (Dermed kan man med mundbind/visir få lov at være lidt i kirken, reflektere i stilhed og f.eks. tænde et lys)

Hvis retningslinjerne ændres eller andre tiltag kommer til, vil I kunne læse om det på hjemmesiden, der jævnligt opdateres.

Velkommen i Søndermarkskirken.

Menighedsrådets funktionsperiode begyndte den 29. november 2020 og løber indtil 1. december 2024. Medlemmerne blev valgt på valgforsamlingen den 15. september 2020 i Sognesalen[mere]


Søndermarkskirken modtager i år ansøgning om julehjælp fra økonomisk trængte familier og enlige, som bor i Søndermark sogn, eller som har løst sognebånd til en af sognets præster.[mere]


Det blev et noget mindre rejsegilde end vi havde forestillet os; men rejsegilde blev der holdt, og dermed markeret at byggeriet indtil videre er forløbet planmæssigt, og den nye præstebolig nu er under tag.[mere]


Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.[mere]


Aflastning tilbydes hos demente, alvorligt syge og døende i hjemmet op til 3 timer, en gang om ugen. Vågetjenesten tilbyder at sidde hos døende, det kan både være i plejeboliger og i eget hjem.[mere]


Se her hvordan du på FACEBOOK kan følge med i, hvad der sker i Søndermarkskirken.[mere]