Allehelgen søndag 1. november 2020

Med de skærpede Corona-restriktioner opfordrer vi til, at familier deltager med så få deltagere som muligt til Allehelgen gudstjenesten, da vi meget nødigt vil skulle være nødsaget til at afvise nogle i døren.

Med de skærpede Corona-restriktioner vil vi også opfordre til, at det hovedsageligt er familier med afdøde, hvis navne læses op, der deltager i Allehelgen gudstjenesten. Alle andre opfordres til at deltage i gudstjenesten en anden dag.

Vi håber på jeres forståelse i denne tid.

SØNDERMARKSKIRKEN ER STADIG ÅBEN

 - MEN IKKE HELT SOM VI PLEJER. 

Grundet Covid-19 har kirken ikke åbent for offentligheden på sammen måde som vanligt.
Kirkekontoret er dog åbent.

På den måde kan vi overholde retningslinjerne, mens vi sikrer, at flest mulig af kirkens aktiviteter fortsat kan foregå. Og at alle trygt vil kunne komme i kirken, uanset hvilket arrangement man gerne vil være en del af.

Det betyder at vi, med enkelt undtagelser, kan afholde kirkens planlagte gudstjenester, højmesser og øvrige aktiviteter. - Med god afstand, mundbind/visir og større fokus på hygiejne.

Flere ting vil dog være ændret en smule for at tilpasse os situationen. Fx vil Gudstjenester blive gennemført med afstandskrav og værnemidler og uden efterfølgende kirkekaffe.

Det betyder også at Søndermarkskirken IKKE er åben for turister, så Hærvejstæppet og kirken kan derfor ikke beses.

Kirken vil være åben for andagtsøgende, som henvender sig på kirkekontoret. (Dermed kan man med mundbind/visir få lov at være lidt i kirken, reflektere i stilhed og f.eks. tænde et lys)

Hvis retningslinjerne ændres eller andre tiltag kommer til, vil I kunne læse om det på hjemmesiden, der jævnligt opdateres.

Velkommen i Søndermarkskirken.

Der var mødt 49 veloplagte deltagere til valgforsamlingen den 15. september kl. 19.00. Det lykkedes at få valgt et menighedsråd på ti medlemmer og tre suppleanter. Menighedsrådets funktionsperiode begynder den 29. november...[mere]


Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.[mere]


Aflastning tilbydes hos demente, alvorligt syge og døende i hjemmet op til 3 timer, en gang om ugen. Vågetjenesten tilbyder at sidde hos døende, det kan både være i plejeboliger og i eget hjem.[mere]


Se her hvordan du på FACEBOOK kan følge med i, hvad der sker i Søndermarkskirken.[mere]